Παπαδοπουλος Super Markets
Συνεδριάζει τη Δευτέρα η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Εκτύπωση E-mail
Σάββατο, 15 Φεβρουάριος 2014 13:59

2405628097.jpgΜε 29 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου στις 9.30 το πρωί. Τα θέματα που θα συζητηθούν , είναι τα εξής:
1. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2014, όπως διαμορφώθηκε μετά την 1η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2014.
2. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 15-01-2014 επαναληπτικής ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Χρυσοβίτσας – οροπέδιο Πολιτσών», προϋπολογισμού 60.000 ευρώ με Φ.Π.Α., η οποία απέβη άγονος, και ορισμός νέας ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου.
3. Έγκριση δαπάνης για την μετατόπιση του δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ στο έργο της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση Επαρχιακής Οδού 1α από κόμβο Αμφιθέας – Αγ. Μαρίνα – Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κοζάνης», για το τμήμα από Χ.Θ. 2+030 έως Χ.Θ. 4+550.
4. Έγκριση δαπάνης για την ανανέωση του ετήσιου συμβολαίου συντήρησης και υποστήριξης για το έτος 2014 του προγράμματος «eCM - Προκοστολόγηση» μελετών για Η/Υ της εταιρείας ACE HELLAS, για τις ανάγκες του συνόλου των αδειών χρήσης που λειτουργούν στη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και της Π.Ε. Ιωαννίνων.
5. Έγκριση του Πρακτικού 4/04-02-2014 (έλεγχος οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της για την υλοποίηση της δράσης Α) «Διενέργεια εκδηλώσεων με συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου» και Β) «Τεχνική Υποστήριξη για συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου σε Εκθέσεις», συνολικού προϋπολογισμού 27.800 ευρώ με ΦΠΑ, στο πλαίσιο του έργου «Creating, Implementing and Promoting a Network of Thematic and Alternative Tourism and Developing Interpretive Routes», με το ακρωνύμιο «NE.T. ROUTES» του Διασυνοριακού Προγράμματος εδαφικής συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ 2007-2013».
6. Έγκριση του Πρακτικού 4/11-02-2014 (έλεγχος οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της για την υλοποίηση της δράσης «Βιβλίο – Οδηγός παρουσίασης της περιοχής και των διαδρομών», προϋπολογισμού 17.000 ευρώ με ΦΠΑ, στο πλαίσιο του έργου «Creating, Implementing and Promoting a Network of Thematic and Alternative Tourism and Developing Interpretive Routes», με το ακρωνύμιο «NE.T. ROUTES» του Διασυνοριακού Προγράμματος εδαφικής συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ 2007-2013».
7. Έγκριση του Πρακτικού 4/11-02-2014 (έλεγχος οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της για την υλοποίηση της δράσης Α) «Εξοπλισμός, δημιουργία ερμηνευτικών πινακίδων» και Β) «Παροχή εξοπλισμού για ενημερωτικό υλικό», προϋπολογισμού 54.000 ευρώ με ΦΠΑ, στο πλαίσιο του έργου «Creating, Implementing and Promoting a Network of Thematic and Alternative Tourism and Developing Interpretive Routes», με το ακρωνύμιο «NE.T. ROUTES» του Διασυνοριακού Προγράμματος εδαφικής συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ 2007-2013».
8. Έγκριση ματαίωσης της διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση γηπέδου Πανηπειρωτικού – Προμήθεια πλαστικού χλοοτάπητα», προϋπολογισμού 70.000 ευρώ με ΦΠΑ.
9. Έγκριση τροποποίησης συμβάσεων και ανάθεσης νέων δρομολογίων σε μεταφορείς για την κάλυψη των αναγκών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Ιωαννίνων.
10. Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης & Οικονομίας της Π.Ε. Ιωαννίνων, Μάνη Ηλία και Λώλη Παναγιώτας, στην Αθήνα, από 16 έως 18-02-2014 για την συμμετοχή τους στη διοργάνωση της Δράσης 2.2, του Πακέτου Εργασιών 2 «Εκδήλωση για την προώθηση των αμπελοοινικών προϊόντων» του έργου «Διασυνοριακό Δίκτυο για την Προώθηση των Οινικών Προϊόντων» (Cross-border Network for the Promotion of Wine Products) με το ακρωνύμιο “WINE-NET” και στο οποίο η Περιφέρεια Ηπείρου συμμετέχει ως εταίρος σύμφωνα με το υπογεγραμμένο συμφωνητικό μεταξύ των εταίρων του έργου (Partnership Agreement).
11. Έγκριση δαπάνης για τη δημοσίευση σε δύο τοπικές εφημερίδες, ανακοίνωσης για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού, για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας  Ιωαννίνων.
12. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας αναλώσιμων Υπολογιστών – Φωτοτυπικών (τόνερ-μελάνες), για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
13. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού και των όρων της διακήρυξής του για την ανάδειξη αναδόχου «Σύμβουλος – Εμπειρογνώμονας παροχής υπηρεσιών διοργάνωσης εκδηλώσεων και υπηρεσιών δημιουργίας ενημερωτικού υλικού και υλικού προβολής της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων» προϋπολογισμού 37.400 ευρώ με ΦΠΑ, του έργου “Μediterranean Life Style” (Μεσογειακός Τρόπος Ζωής) και διακριτικό τίτλο “MedLS”, στο πλαίσιο υλοποίησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMME GREECE – ITALY 2007-2013 και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.
14. Έγκριση διενέργειας επαναληπτικού ανοιχτού Διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του για την προμήθεια: 1) πετρελαίου θέρμανσης, 2) υγρών καυσίμων κίνησης και 3) λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και ΝΠΔΔ του Νομού, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μέχρι 31-12-2014, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 122.534,90 ευρώ με ΦΠΑ.
15. Έγκριση δαπανών για μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, από 11/09/2012 έως 28/09/2012.
16. Έγκριση δαπανών για την συμμετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας με χορευτικό συγκρότημα στην εκδήλωση «Η Πίτα του Ηπειρώτη».
17. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2014, όπως διαμορφώθηκε μετά την 1η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2014
18. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της  Π.Ε. Άρτας «Εργασίες αποκατάστασης 12ης επαρχιακής οδού στις θέσεις Άνω Καλεντίνη, Τυμπά, Τετράκωμο, Καστανιά, Ελάτη, Ρετσιανά, γέφυρα Κονδύλη, όρια Νομού Τρικάλων του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη», αναδόχου εταιρείας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΙ ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ Ο.Ε.», μέχρι την 30-06-2014.
19. Κατάρτιση και έγκριση όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου Άρτας - Γαβριάς», προϋπολογισμού 298.000 ευρώ με ΦΠΑ.
20. Έγκριση δαπάνης για την επίσημη φιλοξενία του Υπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας Κωστή Χατζηδάκη και των συνεργατών του στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας.
21. Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων της Π.Ε. Άρτας, Δήμου Ιωάννη και Γεωργαλή Ιωάννη, στην Αθήνα την 13-02-2014 και 17-02-2014 αντίστοιχα, για τη μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας (αναχώρηση και επιστροφή από τουριστική έκθεση στη Στοκχόλμη), και έγκριση των σχετικών δαπανών.
22. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 36/1602/11-12-2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, για το σχολικό έτος 2013-2014.
23. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
24. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού και των όρων της διακήρυξής του, για την επιλογή αναδόχου της Π.Ε. Άρτας «Προμήθεια υλικών για την κατασκευή στεγάστρου εγκαταστάσεων της ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού  40.000 ευρώ με ΦΠΑ και συγκρότηση των Επιτροπών Διενέργειας του Διαγωνισμού και Παρακολούθησης & Παραλαβής του έργου.
25. Έγκριση συμπληρωματικής διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2014.
26. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού και των όρων της διακήρυξής του, για την υλοποίηση της προμήθειας της Π.Ε. Πρέβεζας «Προμήθεια γραφικής ύλης-χαρτιού, αναλώσιμων εκτυπωτών, φαξ και φωτοτυπικών», προϋπολογισμού  45.000 ευρώ με ΦΠΑ.
27. Έγκριση ανάθεσης εργασιών συντήρησης των ανελκυστήρων των κτιρίων στέγασης των Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας
28. Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών ασφάλειας των Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας.
29. Εκμίσθωση κινητών (μηχανημάτων) της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πρέβεζας.