Παπαδοπουλος Super Markets
427 προσφυγές στον Συμπαραστάτη της Περιφέρειας Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 12 Φεβρουάριος 2014 18:17

2405628097.jpgΜε την παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης (έτους 2013) του Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης Περιφέρειας Ηπείρου άνοιξε η ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα τον απολογισμό πεπραγμένων της περασμένης χρονιάς.
Όπως τόνισε ο κ. Αποστόλης Οικονόμου, η κρίση επέτεινε την ούτως ή άλλως ελλειμματική εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και έφθειρε την αξιοπιστία που απαιτείται για την επίλυση των προβλημάτων της ελληνικής κοινωνίας, με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι προσδοκίες των πολιτών από τον Συμπαραστάτη.
Στη συνέχεια ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης παρουσίασε στατιστικά στοιχεία για τα αιτήματα των πολιτών και τα αιτήματα που αντιμετωπίστηκαν.
Κατά τη διάρκεια του έτους 2013, προσέφυγαν στο Συμπαραστάτη με αιτήματά τους 298 πολίτες, 92 επιχειρηματίες και 37 ομάδες πολιτών από όλη την Ήπειρο, ήτοι συνολικά είχαμε 427 υποθέσεις που έπρεπε να αντιμετωπιστούν. Κατά περιοχές, από την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων είχαμε 329 προσφυγές, από την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας 18, από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας 30, από την Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας 29, είχαμε δε και 21 προσφυγές αλλοδαπών.
Τα θέματα που απασχόλησαν το γραφείο του Συμπαραστάτη κατά αρμοδιότητα και κατηγορία είχαν ως εξής:
- 63 υποθέσεις αφορούσαν διαφορές πολιτών και επιχειρηματιών με Τράπεζες σχετικά με δάνεια και κάρτες.
- 74 ήταν αρμοδιότητας της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης Ηπείρου.
- Σε 58 υποθέσεις εμπλέκονταν Υπουργεία, Οργανισμοί του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ.
- 32 ήταν με υπηρεσίες διάφορων Δήμων της Ηπείρου.
- 52 περιπτώσεις αφορούσαν προβλήματα με ασφαλιστικούς οργανισμούς.
- 26 υποθέσεις αφορούσαν εργασιακά δικαιώματα ή ήταν εργατικές διαφορές.
- 27 υποθέσεις αφορούσαν το τέλος ακινήτων μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ.
- 12 υποθέσεις αφορούσαν πολεοδομικές διαφορές και εκκρεμότητες.
- 83 δε περιπτώσεις ήταν διάφορες και ποικίλου περιεχομένου.
Από τις 74 υποθέσεις της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης Ηπείρου, 58 ήταν νόμιμες και βάσιμες, 10 ήταν αβάσιμες και 6 εκκρεμούσαν στα Δικαστήρια. Εκ των 58 βάσιμων αναφορών πολιτών και επιχειρηματιών επιλύθηκαν ή βρίσκονται στο στάδιο της επίλυσης 45 υποθέσεις, δεν επιλύθηκαν δε 13 από αυτές. Παράλληλα το γραφείο του Συμπαραστάτη απάντησε σε 91 περιπτώσεις με γραπτά του κείμενα σε αιτήματα πολιτών.
Σε ότι αφορά τη συνεργασία με τις διάφορες υπηρεσίες, ο κ. Οικονόμου χαρακτήρισε καλή και αποτελεσματική τη συνεργασία με την Περιφέρεια, την Επιθεώρηση Εργασίας, τη ΔΕΗ και τη ΔΥΟ, ενώ και οι υπηρεσίες των περισσότερων Δήμων της Ηπείρου ήταν συνεργάσιμες και θετικές. Πρόβλημα στην επικοινωνία και συνεργασία υπήρξε μόνο  με τις υπηρεσίες των Υπουργείων και των Δημόσιων Οργανισμών που εδρεύουν στην πρωτεύουσα.
Τα βασικά προβλήματα
«Το υπ' αριθμόν ένα πρόβλημα της κοινωνίας μας εξακολουθεί να είναι το πρόβλημα της ανεργίας. Παράλληλα το επίπεδο και οι συνθήκες των εργασιακών σχέσεων έγιναν χειρότερες. Λιγόστεψαν οι θέσεις εργασίας τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, οι απολύσεις αυξήθηκαν, λιγόστεψαν οι συμβάσεις πλήρους απασχόλησης και γενικά έχουμε μία σειρά δυσμενών μέτρων σε βάρος των εργαζομένων», ανέφερε ο κ. Οικονόμου, ενώ αναφερόμενος στις Τράπεζες έκανε λόγο για αλλαγή από μέρους τους, προς μια πιο ευέλικτη πολιτική στην αναπροσαρμογή και ρύθμιση των αξιώσεών τους, χωρίς να παύουν όμως τα προβλήματα πολιτών και επιχειρήσεων με τις Τράπεζες και τα δάνειά τους, να είναι το πιο καυτό πρόβλημα, μετά την ανεργία, που αντιμετωπίζει η τοπική κοινωνία.
Πολλές προσφυγές υπήρξαν για το ειδικό τέλος ακινήτων (ΕΕΤΗΔΕ/ΕΕΤΑ) και συγκεκριμένα για τον υπολογισμό και το ύψος του ποσού, καθώς και τον τρόπο είσπραξής του. Τα σφάλματα στον υπολογισμό του συγκεκριμένου τέλους, τις περισσότερες φορές αποκαθίσταντο δια του εξώδικου συμψηφισμού των εκατέρωθεν απαιτήσεων.
Στο πεδίο της κοινωνικής ασφάλισης καταγράφηκε επιδείνωση του φαινομένου των καθυστερήσεων κατά την έκδοση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς (ξεπερνούν το έτος), καθώς και στην καταβολή των παροχών υγείας στους ασφαλισμένους.
Σημαντικό πρόβλημα υπήρχε με την πιστοποίηση αναπηρίας μέσω του ΚΕΠΑ, τόσο με τη δυσκολία σύγκλισης των επιτροπών πιστοποίησης, όσο και με τις καθυστερήσεις στην έκδοση αποφάσεων.
«Ως Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης για την Ήπειρο, προσπάθησα, βασιζόμενος στο πνεύμα και όχι στο γράμμα του νόμου, να ανταποκριθώ στο αίτημα των πολιτών για υπεράσπισή τους, έναντι φαινομένων γραφειοκρατικής αγκύλωσης, κακοδιοίκησης και καταχρηστικής άσκησης εξουσίας», ανέφερε ο Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης Περιφέρειας Ηπείρου Αποστόλης Οικονόμου.