Παπαδοπουλος Super Markets
Αιτήσεις για το μητρώο εκτελεστών διαθηκών Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 20 Μάρτιος 2014 17:45

2384103219.jpgΗ Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, με έγγραφό της ενημερώνει τους Δικηγορικούς Συλλόγους, τους Συμβολαιογραφικούς Συλλόγους και τα Περιφερειακά Τμήματα του Οικονομικού Επιμελητηρίου, πως με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών τα μέλη τους μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις  για εγγραφή στο Μητρώο  εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.
Σημειώνεται πως το Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών συστάθηκε με το Ν.4182/2013 του υπουργείου Οικονομικών με στόχο την αποτελεσματική παρακολούθηση της καταγραφής, εκκαθάρισης και διοίκησης των περιουσιών.
Στο Μητρώο έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για εγγραφή δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, λογιστές και φοροτεχνικοί, οι οποίοι είναι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ισότιμων αναγνωρισμένων της αλλοδαπής και οι οποίοι έχουν πενταετή τουλάχιστον εμπειρία, αλλά και νομικά πρόσωπα με εταιρική μορφή και αντικείμενο την παροχή νομικών ή οικονομικών υπηρεσιών, τα οποία υποχρεούνται κατά την άσκηση των καθηκόντων του εκτελεστή διαθήκης, εκκαθαριστή κοινωφελούς περιουσίας ή κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομιάς, να χρησιμοποιούν ως προστηθέντες μόνο φυσικά πρόσωπα.
Για τους ενδιαφερόμενους η αίτηση είναι διαθέσιμη στα γραφεία της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών ( www.minfin.gr, Ενότητα: Αποφάσεις & Εγκύκλιοι, Υποενότητα: Υπουργείο Οικονομικών) και κατατίθεται ή αποστέλλεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.