ΥΠ.ΟΙΚ.: Οδηγίες για τις δηλώσεις Εκτύπωση
Παρασκευή, 21 Μάρτιος 2014 13:55

594812462.jpgΟδηγίες για τις προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις που θα κληθούν να συμπληρώσουν οι φορολογούμενοι, έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών. Οι φορολογούμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το ποιοι κωδικοί της φορολογικής δήλωσης θα εμφανίζονται (ή θα πρέπει να εμφανίζονται) συμπληρωμένοι από τους εργοδότες ή τα ασφαλιστικά ταμεία αλλά και για το τι θα πρέπει να πράξουν σε περίπτωση που τα στοιχεία λείπουν ή είναι λανθασμένα.
Παράλληλα, συνίσταται να κάνουν υπομονή μέχρι τις 28 Μαρτίου καθώς τότε εκπνέει η προθεσμία που έχει δοθεί σε ασφαλιστικά ταμεία και εργοδότες προκειμένου να αποστείλουν τις πληροφορίες στο υπουργείο Οικονομικών. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας, οι φορολογούμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν καταρχήν με τον εργοδότη ή το ασφαλιστικό ταμείο προκειμένου να ενημερωθούν για το πότε θα αποσταλούν τα στοιχεία στο Taxis. Τέλος, στο κείμενο των οδηγιών αναφέρεται ότι σε περίπτωση που δεν γίνει η προσυμπλήρωση, ο φορολογούμενος θα πρέπει να συμπληρώσει μόνος του τα στοιχεία ενώ είναι πολύ πιθανό να κληθεί να στείλει τις σχετικές βεβαιώσεις.

 
Share! Facebook Button Twitter Button Linkedin Button