Παπαδοπουλος Super Markets
Έπιασε τόπο η παρέμβαση για το αγροτικό τιμολόγιο Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 21 Μάιος 2014 16:12

3852945435.jpgΤο αγροτικό τιμολόγιο θα διατηρηθεί για τους δικαιούχους του, διαβεβαιώνει τη Γενική Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας Βίκυ Ευταξά, η Διευθύντρια Πωλήσεων της ΔΕΗ Παλάσα Αμανατίδου.
Η κα Αμανατίδου απάντησε στην παρέμβαση της Γενικής Γραμματέα για το πρόβλημα που έχει ανακύψει από τα ειδοποιητήρια που απέστειλαν τα κατά τόπους Περιφερειακά Υποκαταστήματα της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού στους ιδιοκτήτες ηλεκτροδοτούμενων υδροληψιών (γεωτρήσεων, πηγαδιών, κλπ) σύμφωνα με τα οποία, η ΔΕΗ θα προβεί σε διακοπή του Αγροτικού Τιμολογίου, αν δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα (καταληκτική ημερομηνία 31-07-2014) το Δελτίο Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών στοιχείων (Δελτίο Νο1), καθώς και η σχετική άδεια χρήσης νερού, κατ’ εφαρμογή της ΚΥΑ 150559 (ΦΕΚ 1440 Β/16-06-2011) «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού».
Σύμφωνα με την απάντηση της Δ/ντριας πωλήσεων, «τα συναρμόδια Υπουργεία Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής, Ανάπτυξης & Τροφίμων και η ΔΕΗ βρίσκονται σε στενή συνεργασία, προκειμένου να δρομολογηθούν άμεσα όλες οι αναγκαίες ενέργειες για την επικαιροποίηση του αρχείου των αγροτικών πελατών, με γνώμονα πάντα τη διατήρηση του Αγροτικού τιμολογίου στους δικαιούχους αυτού».
Κατόπιν αυτού και με δεδομένο την παράταση που προώθησε το Υπουργείο ΠΕΚΑ στις προθεσμίες απογραφής σημείων υδροληψίας και αδειοδότησης χρήσεων νερού, θεωρείται πως το ζήτημα που ανέκυψε βαίνει προς επίλυση χωρίς να θιγούν να πραγματικά αγροτικά εισοδήματα.