Παπαδοπουλος Super Markets
Αγροτοδιατροφικός Τομέας και Καινοτομία στην Ήπειρο Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 25 Μάρτιος 2014 09:54

1703874649.jpgΤο Κέντρο Επιχείρησης και Καινοτομίας Ηπείρου (BIC Ηπείρου) οργανώνει συνέδριο με τίτλο: «Αγροτοδιατροφικός Τομέας και Καινοτομία στην Ήπειρο – Κέντρο Καινοτομίας Αγροδιατροφικού

Τομέα στα Ιωάννινα», την Πέμπτη 27 Μαρτίου στο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου από τις 9 το πρωί.
Στόχος του συνεδρίου είναι η πρόσκληση φορέων, μικρομεσαίων επιχειρήσεων και εμπλεκομένων φορέων στον αγροδιατροφικό τομέα της Ηπείρου με σκοπό την ενημέρωσή τους σχετικά με το Κέντρο Καινοτομίας Αγροδιατροφικού Τομέα που θα λειτουργήσει το BIC Ηπείρου στην έδρα του και τις υπηρεσίες που θα παρέχει σε επιχειρήσεις και αγρότες της περιοχής με σκοπό την ενίσχυση της καινοτομίας και ανταγωνιστικότητας τους.
Στο πλαίσιο του συνεδρίου οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν συμμετοχή στις δράσεις του έργου και τις υπηρεσίες του Κέντρου Καινοτομίας Αγροδιατροφικού Τομέα Ιωαννίνων.
Επιπλέον, το BIC Ηπείρου προσκαλεί και στο εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο: Νέες τάσεις Αγοράς- Καινοτομία και Προώθηση της Τοπικής Παραγωγής – Πρακτικές Φιλικές προς το περιβάλλον» που θα διοργανώσει την ίδια μέρα 27 Μαρτίου στο Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου (ΕΤΕΠΗ Ηπείρου), από τις 12:30 ως τις 18:15.
Στόχος του σεμιναρίου είναι η πρόσκληση επιχειρηματιών και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα όπως και δημόσιων ή ιδιωτικών οργανισμών που εμπλέκονται στην ενίσχυση της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας με σκοπό την εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο σχετικά με τις νέες τάσεις του αγροδιατροφικού τομέα και της αγοράς καθώς και σχετικά με νέες τεχνικές και εργαλεία μάρκεντιγκ και προώθησης της τοπικής παραγωγής που θα συμβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη.