Παπαδοπουλος Super Markets
Υποχρεωτική θεώρηση βιβλίων για τους πολιτικούς συνδυασμούς Εκτύπωση E-mail
Κυριακή, 16 Μάρτιος 2014 08:25

4018963080.jpgΤην υποχρέωση να θεωρούν βιβλία και εισιτήρια εκδηλώσεων στην εφορία έχουν οι πολιτικοί συνδυασμοί που θα μετέχουν στις προσεχείς περιφερειακές και δημοτικές εκλογές. Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Χ. Θεοχάρη  για τη θεώρηση βιβλίου εσόδων – εξόδων, καθώς και εισιτηρίων εκδηλώσεων από τους συνδυασμούς στις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές, προβλέπει πως οι αρμόδιες Εφορίες πρέπει να θεωρούν τα διπλότυπα εισιτήρια εκδηλώσεων και το ειδικό βιβλίο (εσόδων – εξόδων) που προσκομίζουν οι περιφερειακοί και δημοτικοί συνδυασμοί δεδομένου ότι, η θεώρηση τους  προβλέπεται από ειδικές νομοθετικές διατάξεις (ν. 3870/2010).
Σύμφωνα με την ίδια απόφαση κάθε διπλότυπο εισιτήριο θα αριθμείται και θα θεωρείται από τη ΔΟΥ της έδρας της περιφέρειας ή του οικείου δήμου, στο στέλεχος δε αυτού θα αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και ο Αριθμός Δελτίου Ταυτότητος (Α.Δ.Τ.) ή ο αριθμός διαβατηρίου του προσώπου στο οποίο διατίθεται.
Ακόμη, ξεκαθαρίζεται πως οι συνδυασμοί θα πρέπει να τηρούν ειδικό βιβλίο στο οποίο θα καταχωρούνται υποχρεωτικά όλα τα έσοδα και οι δαπάνες των συνδυασμών. Το βιβλίο εσόδων - εξόδων θεωρείται, κατά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, από την αρμόδια Α΄ ΔΟΥ της έδρας της περιφέρειας, προκειμένου για τις περιφερειακές εκλογές και από την Α΄ ΔΟΥ της έδρας του οικείου δήμου, για τις δημοτικές εκλογές.